TERUGBETALINGSMODALITEITEN VAN ALPHARIX

De specialiteit ALPHARIX komt in aanmerking voor terugbetaling als ze wordt voorgeschreven voor rechthebbenden van 65 jaar of ouder, alsmede voor rechthebbenden die, hoewel ze die voorwaarde niet vervullen, een van de volgende chronische ziekten hebben : hart-, long-, of nier-aandoeningen, diabetes, hemoglobinopathie, of lijden aan immunodepressie, welke situaties hen bijzonder vatbaar maken voor complicaties van griep.

De terugbetaling mag worden verleend zonder dat de adviserend geneesheer daarvoor de toestemming moet geven, voor zover de behandelende geneesheer op het voorschrift heeft vermeld dat de entstof wordt voorgeschreven voor een rechthebbende van 65 jaar of ouder of voor een patient met chronische pathologie.

In dat geval moet de behandelende geneesheer de gegevens die aantonen dat de patient zich op het ogenblik van het voorschrijven in de voornoemde situatie bevond, ter beschikking houden van de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling. In die omstandigheden mag de apotheker de derdebetalersregeling toepassen,