Beste collegae,
 
Vr enkele jaren is sprake geweest van mogelijke sancties voor het administratief niet correct invullen van voorschriften, o.a. datum, naam en voornaam, handtekening enz... U herinnert zich onvermijdelijk de mogelijke sanctie van 5.000 Bef per fout in het voorschrift.
Heel binnenkort zal in het staatsblad verschijnen dat de apothekers de administratieve controle van elk voorschrift zullen moeten doen.
De computerprogramma's van de apothekers zijn heel recent gewijzigd, zodat zij deze controles kunnen rapporteren, binnenkort dus zullen moeten rapporteren.
Met dit schrijven hoop ik uw aandacht te vestigen op deze problematiek, en eenieder op te roepen tot iets meer aandacht op dit punt, zoniet riskeren wij een (flink ?) deel van onze inkomsten aan dergelijke zinloze administratieve boetes te moeten terugbetalen.Een verwittigd(e) man/vrouw is er ?? waard.

Hartelijke groeten

Dr. Beke, webmaster