TERUGBETALINGSMODALITEITEN VAN FAMVIR

De specialiteit FAMVIR komt in aanmerking voor terugbetaling als ze wordt voorgeschreven voor de behandeling van herpes zoster ophtalmicus

De terugbetaling mag worden verleend zonder dat de adviserend geneesheer daarvoor de toestemming moet geven, voor zover de behandelende geneesheer op het voorschrift "derdebetalersregeling van toepassing" heeft vermeld.

In dat geval moet de behandelende geneesheer de gegevens die aantonen dat de patient zich op het ogenblik van het voorschrijven in de voornoemde situatie bevond, ter beschikking houden van de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling. In die omstandigheden mag de apotheker de derdebetalersregeling toepassen,