AANVRAAG TOT TERUGBETALING VAN HEXILATE

Klever mutualiteit of door de verzekerde in te vullen
Naam van de patiŽnt
Adres
Naam van de verzekerde
Mutualiteit
Inschrijvingsnummer.

Ter attentie van de Adviserende Geneesheer

Ondergetekende, Geneesheer, verzoekt de Adviserende Geneesheer voor bovengenoemde patiŽnt
Terugbetaling van HEXILATE 250 / 500 / 1000
Voor de behandeling van hemofilie A.

Datum : ...../...../.......... Stempel en handtekening van de voorschrijvende arts