Nationale Noodnummers
Medische Spoeddienst 100
Brandweer 100
Rijkswacht - Politie 101
Belgische Rode Kruis 105
Brandwondencentrum 02/268.62.00
Antigifcentrum 070/245.245
Aidstelefoon Vlaanderen 078/15.15.15
Drugslijn 078/15.10.20
Child focus, Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen 116.000 of http://www.childfocus.be
Tele-Onthaal 106 of http://www.tele-onthaal.be
Kinder- en Jongerentelefoon 102 of  http://www.kjt.org  
Vereniging voor Kankerbestrijding 0800/15.800
Vlaamse Liga tegen Kanker - Kom op tegen Kanker 02/227.69.69
Rode Kruis Vlaanderen 02/349.53.50
Autisme Vlaanderen http://www.autisme-vl.be
Vlaamse Diabetes Vereniging http://www.diabetes-vdv.be
Centrum ZIT STIL v.z.w. http://www.zitstil.be
Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen vzw http://www.kinderenjongerentelefoon.be
Vlaamse Kankertelefoon 078/150.151
Hulporganisaties http://www.hulporganisaties.be