Regionaal Centrum Thuiszorg Lokeren

Is er bij u thuis iemand ziek, die veel zorgen nodig heeft ?

U hebt thuiszorg nodig voor een familielid...

of meerdere hulpverleners komen aan huis...

Het is belangrijk dat U met alle hulpverleners goede afspraken maakt om de thuiszorg optimaal te laten verlopen.

Een zorgbemiddelaar kan hierbij helpen !

 

Huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werk(st)ers, kinesisten, apothekers, dietisten, logopedisten, ... overleggen regelmatig en werken samen om de thuiszorg degelijk te organiseren en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Hebt U vragen rond thuiszorg, spreek erover met uw huisarts en neem contact op met een zorgbemiddelaar naar uw keuze.

Het Regionaal Centrum Thuiszorg Lokeren heeft 13 zorgbemiddelaars ter beschikking.

Zij staan in voor :

- informatie over diensten, hulpmiddelen, en tegemoetkomingen

- begeleiding bij de organisatie van de thuiszorg

- zorgverlening op maat van de patient en zijn omgeving

- ...

Zij kunnen hiervoor op verzoek aan huis komen

 

De Zorgbemiddelaars in uw streek :

de vier Regionale Centra Thuiszorg Waasland hebben een gemeenschappelijk secretariaat voor thuiszorg en palliatieve zorg te

 

Lamstraat 23

9100 Sint Niklaas

Tel. en Fax 03/776.29.97