De specialiteit is terugbetaald in catergorie B volgens de hieronder geldende voorwaarden :

 

 

De specialiteit mag in categorie B worden vergoed indien ze is voorgeschreven voor de behandeling van herpes zoster
ophtalmicus. De vergoeding mag worden verleend zonder dat de adviserend geneesheer daarvoor toestemming moet geven,
voor zover de behandelende geneesheer op het voorschrift «derdebetalersregeling van toepassing» heeft vermeld. In
dat geval moet de behandelende geneesheer de gegevens die aantonen dat de patiėnt op het ogenblik van het voorschrijven
zich in de bovengenoemde situatie bevond, ter beschikking houden van de adviserend geneesheer van de
verzekeringsinstelling. In dit geval is de apotheker gerechtigd om de derdebetalersregeling toe te passen.