De specialiteit is terugbetaald in catergorie B volgens de hieronder geldende voorwaarden :

 

 

a) De specialiteit kan worden vergoed in categorie A  in het kader van de vergoedingsgroep A-98 als ze wordt
gebruikt voor de behandeling van patiŽnten opgenomen in de diabetesconventie, voor zover de betrokken patiŽnt aan alle
medische voorwaarden die noodzakelijk zijn om de vergoeding van de betrokken specialiteit te verkrijgen voldoet, die
voorkomen in de paragraaf van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001 die in de tabel hieronder bij de betrokken
specialiteit vermeld wordt: paragraaf 1860000 APIDRA 1860000 HUMALOG 2860000 LANTUS
3440000 LEVEMIR 4230000 HUMALOG MIX 5060000 NOVO MIX 5070000 NOVORAPID b) De vergoeding
wordt toegestaan voor zover de voorschrijvende arts, na vaststelling dat aan alle voorwaarden uit de betrokken paragraaf
onder punt a) is voldaan voor de voorgeschreven specialiteit, inbegrepen de mogelijke voorwaarden met betrekking tot een
maximale vergoedbare posologie en de voorwaarden nodig voor een eventuele hernieuwing, en voor zover het een patiŽnt
betreft die opgenomen is in de diabetesconventie op het ogenblik van het voorschrijven, op het voorschrift ęDCĽ of
ęDiabetesconventieĽ vermeldt. In die omstandigheden is de apotheker gerechtigd om de derdebetalersregeling toepassen in
het kader van de vergoedingsgroep A-98. c) De voorschrijvende arts moet de bewijsstukken ter beschikking houden
van de adviserend geneesheer die aantonen dat de patiŽnt zich in de bovenvermelde toestand bevindt, inbegrepen een
attest van een arts houder van een bijzondere medische bekwaamheid, in het geval de bepalingen van de paragraaf vermeld
onder punt a) voorzien dat de aanvraag moet worden opgesteld door een arts die deze bekwaamheid bezit, dat bevestigt dat
aan de medische voorwaarden in deze paragraaf is voldaan door de betrokken patiŽnt.