Reglement voor vervangingen :

Het volgende systeem wordt voorgesteld :

De aanvrager of aanbieder van een vervanging vult een formulier in met de correcte gegevens, 
De tekst wordt automatisch ingebracht in onze databank.
U krijgt een mail met de tekst die verschijnt.
Na betaling wordt de tekst geactiveerd, 
en wordt hij automatisch opgenomen in de lijst die kan geconsulteerd worden door iedereen.
U kan een paswoord inbrengen, dat u toelaat uw advertentie zelf aan te passen naar believen.

Een advertentie wordt automatisch verwijderd na 12 maanden

Het heeft geen zin om waardeloze gegevens in te brengen, alles wordt eerst nagekeken alvorens het kan verschijnen

Voor de publicatie van een aanvraag of een aanbod van een vervanging
of voor het te koop of te huur aanbieden of aanvragen
vragen wij een administratieve bijdrage van 10,00 ,
te storten op de rekening van de vzw, nummer 088-2213144-84,
IBAN nr BE03 0882 2131 4484, BIC nr GKCCBEBB,
met vermelding van uw email adres als referentie.
Uw bijdrage dient om de adminstratieve kosten te dragen.

de webmaster

info@huisarts.be