Identificatienummer niet vermeld

Soms krijgt u als patiënt het getuigschrift voor verstrekte hulp terug, met de vermelding dat het identificatienummer van de verstrekker ontbreekt.

Bij grondig nazicht van dergelijke getuigschriften blijkt soms inderdaad dat het nummer waarmee de verstrekker / arts bij de overheid is gekend niet vermeld is. Dat is meestal het geval bij artsen die niet ten persoonlijken titel werken, zoals groepspraktijken of vennootschappen. Dat zijn de groene briefjes.

De artsen hebben de mogelijkheid om hun identificatie automatisch te laten afdrukken op het getuigschrift, zodat het werken met een stempel die telkens dient geplaatst te worden kan worden vermeden. In dat geval verschijnt er geen stempel van de arts op het getuigschrift, en sommige ziekenfonds bedienden vinden dan soms dit nummer niet terug bij oppervlakkige controle, waarop het getuigschrift teruggestuurd wordt ofwel naar de arts ofwel naar de patiënt, met een begeleidend schrijven dat de identificatie van de verstrekker ontbreekt.

Als dat nog eens voorvalt, zoek dan zelf het nummer op het formulier, meestal heeft dat nummer de vorm 1/xxxxx/xx/00X waarbij de x staan voor cijfers.

Omcirkel dat nummer en stuur terug naar het ziekenfonds, daarmee zal uw ziekenfondsbediende wel het identificatie nummer van de arts vinden, en vlot de terugbetaling organiseren.

Op termijn zullen wel alle ziekenfonds bedienden dit systeem of deze manier van noteren van de identificatie kennen, en is het probleem sowieso opgelost.

Dr. Beke, webmaster