wijzigingen zijn steeds mogelijk...

Het secretariaat kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele vergissingen in de aangeboden lijsten ... enkel voor het correct doorgeven van de gekregen informatie. Ook indien op bepaalde ogenblikken, bijvoorbeeld door technische storingen, de informatie niet via het web beschikbaar is, kan het secretariaat geen verantwoordelijkheid op zich nemen.

Omdat we vinden dat patiŽnten de huisarts met wachtdienst zo gemakkelijk en zo goedkoop mogelijk moet kunnen bereiken, mag de informatie op deze documenten niet voor commerciŽle doeleinden gebruikt worden; ze mag dus niet tegen betaling ter beschikking gesteld worden, ook niet via 090x-telefoonnummers.

Opmerkingen en/of suggesties kunnen worden doorgegeven aan info@huisarts.be