Individuele artsen-info

Door veel vragen daaromtrent aangespoord werd de mogelijkheid ontwikkeld voor de patiƫnten die een huisarts zoeken in hun gemeente om via www.huisarts.be de gegevens van de huisartsen in hun (deel)gemeente te vinden.

Elke huisarts heeft de gelegenheid om via een formulier in te schrijven bij de vzw huisarts.be. Na controle van de gegevens krijgt U een paswoord en via dit paswoord en uw gebruikersnaam (uw  riziv-nummer) kunt U genieten van alle faciliteiten van de website.

Als U op dit formulier invult dat uw specialiteit 'huisarts' is, zal uw naam naast die van uw collegae van uw gemeente worden vermeld.

U krijgt ook de gelegenheid om uw praktijk-website aan te maken en/of aan te passen.

Uw gebruikersgegevens en uw paswoord kan u tevens op elk gewenst ogenblik wijzigen. Bij verlies van het paswoord kan u steeds een nieuw paswoord aanvragen. Uw gebruikersnaam zult U vermoedelijk niet vergeten, daar U die dagelijks nodig hebt.

De informatie die via het sinds lang gebruikte paswoord beschikbaar werd gesteld zal in de toekomst beschikbaar blijven. Daar zal evenwel de combinatie van uw gebruikersnaam en uw paswoord voor nodig zijn.

Deze dienstverlening voor de individuele huisartsen is gratis.

Kring-info

De dienstverlening wordt tevens uitgebreid naar de kringen toe.

Elke kring kan via zijn verantwoordelijke, die hiervoor zijn/haar eigen paswoord dient te gebruiken, alle faciliteiten die voor de huisartsenkringen worden voorzien gebruiken.

De verantwoordelijke huisarts van elke kring die dit wens kan de bij hen aangesloten leden die bij huisarts.be aangesloten zijn opnemen in zijn bestand.

Voor deze leden wordt de mogelijkheid geboden om de wachtdienstregeling, de vakantieregeling, de nascholingsactiviteiten, in te brengen, zodat elk lid op elk ogenblik de meest recente gegevens kan nakijken en opvolgen.

Noteer dat dit alles beveiligd is door het paswoord van elke gebruiker afzonderlijk, en verbonden aan het al of niet opnemen van de individuele huisarts in het ledenbestand van de kring door de verantwoordelijke. Wie niet aan beide voorwaarden beantwoordt krijgt geen toegang tot de aangeboden informatie.

Ook deze dienstverlening aan de kringen is gratis

Elke kring kan heel wat diensten langs deze weg gratis aanbieden aan zijn leden.

Meer inlichtingen in verband met deze dienstverlening vindt U bij info@huisarts.be